​Rejsebetingelser for bustransport

​Passagerer, som har købt billet hos Alba Turist, er indforstået med nedenstående rejsebetingelser:

Billetter/priser:

​Billetten er personlig, og må ikke benyttes af andre. Passagerer der har mistet billet kan ikke få udskrevet en ny. Passagerer i alderen 12-65 betaler normal pris. Ældre som er fyldt 65 år opnår 5 % rabat af den normale fulde pris. Til grupper á minimum 4 personer gives der rabat på 5 % af den normale fulde pris. Kravet er, at gruppen rejser de samme datoer. Returbilletter er gyldige max 6 måneder fra udrejsedato. Kan en passager ikke benytte sin billet inden for denne periode, refunderes den mod et administrationsgebyr på 100 DKK/SEK/NOK eller 15 euro. En ubenyttet billet, hvor gyldighedsperioden er udløbet, kan hverken anvendes eller refunderes. Returbillet kan ikke benyttes to gange i samme retning. Special-/rabatbilletter følger andre betingelser, hvilke oplyses ved bestilling/køb. Antallet af pladser er begrænset for alle billetter, der er købt med rabat.

Hjemrejsedato skal oplyses ved køb af rabatbilletter, og rejsedatoerne kan ikke ændres, ligesom billetten ikke kan refunderes. Rabatbilletter kan ikke købes i sæson, spørg din salgsperson for sæsonperiode. Børn under 15 år må kun rejse i selskab med voksne. Unge mellem 15-18 år skal have skriftlig tilladelse fra forældre med godkendt stempel fra myndighed, som derefter skal afleveres til chauffør før afrejse. Selskabet forbeholder sig ret til pris- og køreplansændringer uden varsel.

Reservation:

​Reservation er obligatorisk. Hvis datoen for hjemrejsen ikke kan fastsættes inden afrejse, kan billetten laves om til en >> åben billet <<. Den rejsende skal i dette tilfælde selv reservere tilbagerejsen i god tid, og dette skal ske der, hvor billetten er købt. Kunder der ikke har reserveret plads, kan ikke garanteres plads i bussen . Passageren skal overholde sidste betalingsdag som står på billetten, ellers mister denne retten til reservationen. Skulle det være nødvendigt, skal passageren være forberedt på at fremvise kvittering for betaling. Reservation af billet er gyldig i det øjeblik billetten er betalt og registreret hos Alba Turist. Sædenummer i bussen kan ikke oplyses på forhånd, ej heller reserveres.

Ændringer:

​Ved afrejsen er ændring af billetten gratis frem til 48 timer inden afrejse, forudsat ændringen foretages hos Alba Turist. Special-/rabatbilletter ændres og refunderes ikke.

Annullering/refusion:

​Ved betalte billetter, der annulleres mere end 48 timer inden afrejsetidspunktet, refunderes beløbet mod et administrationsgebyr på 100 DKK/SEK/NOK eller 15 euro. Hvis passageren afbestiller billetten mindre end 48 timer men mere end 24 timer før afrejse fratækkes 30 % af billettens normale fulde pris. Hvis passageren afbestiller mindre end 24 timer før afrejse kan billetten ikke benyttes eller refunderes. Det samme gælder, hvis passageren ikke møder op ved afrejsen. Hvis passageren har købt en tur/retur billet, men ønsker ikke at benytte hjemrejsen, fratrækkes et beløb svarende til enkelt vej samt et administrationsgebyr på 100 DKK/SEK/NOK eller 15 euro.

Bagage:

​Udover håndbagage må den rejsende medbringe 1 kuffert af max 80x70x20 cm. Al bagage skal tydeligt vise passagerens navn, adresse og destination. Mistet eller stjålet håndbagage erstattes ikke af Alba Turist. Hvis bagage er bortkommet eller beskadiget skal passageren give chaufføren besked med det samme. Transport af fugle eller andre dyr (hunde, katte m.m.) er ikke tilladt med bussen. Der må ikke medtages let antændelige, eksplosive eller ildelugtende genstande i bussen. Det er heller ikke tilladt at medtage våben.

Bagageansvar:

​Det påhviler passageren selv at sørge for, at bagagen kommer på rette bus i forbindelse med afrejse samt busskifte. Bortkommet og ødelagt bagage erstattes ikke af Alba Turist. Erstatningskrav skal den rejsende rette til eget forsikringsselskab. Alba Turist anbefaler, at man som rejsende tegner særskilt bagageforsikring.

Bortkommet bagage:

​Al mistet bagage som bliver fundet i Alba Turist busser, opbevares i Alba Turist i 4 uger.

Kundens ansvar:

​Rejsende skal være ved afgangsstedet 30 minutter inden afrejsetidspunktet som står på billetten. Chaufføren har ret til at afvise eller bortvise passager som er beruset eller under indflydelse af euforiserede stoffer samt iført beskidt tøj mv. som kan være til gene for andre passagerer eller besmudse bussen.

I øvrigt påhviler det passageren at rette sig efter anvisninger fra Alba Turist personale.

Pause:

​I forbindelse med pauser og færgeoverfart er det den rejsendes eget ansvar at være tilbage i bussen til den annoncerede tid. Hvis dette ikke sker, skal den rejsende selv bekoste videre transport.

Rygning:

​Tobaksrygning er ikke tilladt i bussen.

Busskifte:

​Med Alba Turist kan busskifte forekomme. Spørg din salgsperson om yderligere information.

Pas/ visum regler:

​Det er passagerens ansvar at rejse med gyldigt pas samt eventuelt visum. Tilbageholdes en passager pga. paskontrol eller lign., kan bussen ikke vente, da køreplanen skal overholdes. Videre befordring sker for den rejsendes egen regning.

Albaturist ansvar:

​Selskabet påtager sig ikke ansvar for uforudsete trafikforstyrrelser og forsinkelser pga. strejke, katastrofer, vejrlig eller andre hændelser af force majeure karakter.

Ved forsinket ankomst yder Alba Turist ikke godtgørelse for viderebefordring, hotelovernatning m.m.

Reklamationer:

​Eventuelle reklamationer skal rettes på skrift til det Alba Turist kontor, hvor billetten er købt, dog senest 3 uger efter rejsen.

Der kan forventes svartid op til 4 uger.

 

 

​Alba Turist ApS

Vasbygade 18, 2450 København SV

 

 

​   +45 40 71 11 71​

​   info@albaturist.dk